Spoločnosť elkatel

Mladá, dynamická a rýchlo sa rozvíjajúca firma, ktorá ma za sebou ľudí so skúsenosťami. Prioritou spoločnosti je dôraz na profesionálny prístup k zákazníkom a projektom. Profesionalita organizačno - technické vybavenie a personálne obsadenie spoločnosti zaručuje kvalitu nami ponúkaných riešení a služieb. Gro našej práce tvorí spolupráca s nadnárodnými spoločnosťami v oblasti FTTx riešení (Fiber to the x).

Patríme medzi lídrov v oblasti FTTx developmentu na Slovensku.

Sme držiteľom certifikátu systemu riadenia kvality podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ktorý zahrňa činnosti v oblasti dizajnu, projektovania a inžinieringu pre telekomunikačné stavby a ich zmeny.

image

Ponúkané služby

Úspech našej spoločnosti je daný rozsiahlym know - how a predovšetkým praktickou znalosťou všetkých aspektov nášho pôsobenia na trhu developmentu a inžinieringu.

 • FTTx riešenia

  Fiber to the x riešenia na kľúč - inžiniering optickej siete pre partnerov.

 • Akvizície pozemkov

  zabezpečujeme akvizície pozemkov pre priemyselné parky a developerské projekty, ako aj pre menšiu a individuálnu výstavbu.

 • Pozemkove úpravy

  usporiadanie pozemkového vlastníctva, vypracovanie geometrických plánov, development nehnuteľností.

 • Projekt dopravného značenia

  komplexná realizácia projektov organizácie dopravy

 • Geodetické práce

  komplexné autorizované geodetické práce, poradenstvo v oblasti katastra, vypracovanie polohopisných a výškových plánov

Prioritou nášho podnikania sú projekty na kľúč v oblasti FTTx riešení.

Vďaka kvalite realizovaných projektov v oblasti developmentu území a naprieč segmenu FTTx riešení (Fiber to the x) si budujeme pevnú pozíciu na trhu.

 • Site surveys
 • Basic designs
 • Final documents
 • Permissions

Náš tím vie investorovi pomôcť v každej fáze projektu. Od samotného začiatku, ktorým je prieskum lokality (site survey). Základný návrh (basic design), v ktorom sa vypracuje všetko potrebné na odhadnutie projektu ako cena, typy možných realizácií, čas realizácie. Po spresnení a výbere typu riešenia, pokračujeme k detailnému vypracovaniu dokumentácie pre investora a stavebný úrad (final document). Projekt ukončujeme vybavením všetkých potrebných povolení (permissions).

Realizované druhy optickej sieťovej architektúry

 • FTTN – fiber to the node – vlákno je zakončené v skrini
 • FTTC – Fiber-to-the-cabinet alebo Fiber-to-the-curb – veľmi podobné FTTN uzol bližšie ku koncovému bodu
 • FTTB – Fiber-to-the-building – vlákno dosahuje hranice budovy
 • FTTH – Fiber-to-the-home – vlákno dosahuje obvod obytného priestoru
 • FTTP – Fiber-to-the premises – FTTH a FTTB sieť obsahuje obytné domy aj malé firmy

Inžinierska činnosť

zrealizované inžinierske projekty (výber tých najväčších lokalít)

 • optická infraštruktúra obec Plavecké Podhradie
 • optická infraštruktúra obec Plavecký Mikuláš
 • optická infraštruktúra obec Plavecký Peter
 • optická infraštruktúra obec obec Važec
 • optická infraštruktúra obec Hôrka
 • optická infraštruktúra obec Mierovo
 • optická infraštruktúra pre časť IBV Huncovce
 • optická infraštruktúra pre časť IBV Nový Cabaj
 • optická infraštruktúra pre časť IBV Kežmarok Weiburská
 • optická infraštruktúra pre časť obci Námestovo
 • optická infraštruktúra pre časť IBV, B2B Sereď Prúdy
 • optická infraštruktúra pre časť IBV, B2B Sereď Niklová
 • optická infraštruktúra pre časť IBV, B2B Šamorín Veterná
 • optická infraštruktúra pre B2B riešenia Nitra Mostná
 • optická infraštruktúra Karlova Ves - Kuklovská
 • optická infraštruktúra Karlova Ves - Veternicová
 • optická infraštruktúra Karlova Ves - Jána Stanislava
 • optická infraštruktúra Ružinov - Turčianska
 • optická infraštruktúra Ružinov - Rožňavská
 • optická infraštruktúra Lozorno - Gozovská
 • optická infraštruktúra Žilina - Hliny
 • optická infraštruktúra Žilina - Vlčince
 • optická infraštruktúra Trnava - V Jame, Tehelná, Veterná, Olympijska, Poštová, Na Hlinach, Murgašova, Bučianska
 • optická infraštruktúra Chorvátsky Grob
 • optická infraštruktúra Čierna voda
 • optická infraštruktúra Malinovo
 • optická infraštruktúra Boldog
 • optická infraštruktúra Láb
 • optická infraštruktúra Réca
 • optická infraštruktúra Blatné
 • optická infraštruktúra Dolne a Horné Krškany
 • optická infraštruktúra Nitra - Klokočina
 • optická infraštruktúra Nitra - Párovce
 • optická infraštruktúra Nová Dedina
 • optická infraštruktúra Tlmače - Lipník
 • optická infraštruktúra Stary Tekov
 • optická infraštruktúra Veľké Kozmálovce
 • optická infraštruktúra Čermany

Náš tím

Sme mladí, ale skúsení. Náš tím tvoria kvalifikovaní experti v oblasti inžinieringu/developmentu, experti v oblasti výstavby FTTx sietí, vysokokvalifikovaní projektanti v oblasti líniových stavieb. Všetky naše projekty líniových stavieb sú autorizačne overené. V spolupráci so spoločnosťou LVtel s.r.o. vieme zabezpečiť komplexné dodanie FTTx riešení na kľúč.

image

Ing. Erich Linkesch
(inžiniering/development/akvizícia)
linkesch@elkatel.sk
+421 903 226 735

Mgr. Lukáš Viselka
(inžiniering/projekcia)
viselka@elkatel.sk
+421 905 223 665

Ing. Dominik Rídeky
(inžiniering/projekcia)
rideky@elkatel.sk
+421 915 837 165


Senior Projektanti líniových stavieb

 • Ing. Lukáš Cimra (cimra@elkatel.sk), +421 915 885 702
 • Ing. Jozef Kravec (kravec@elkatel.sk), +421 944 158 625
 • Mgr. Dušan Páleník (palenik@elkatel.sk), +421 911 523 586
 • Tomáš Juriga (juriga@elkatel.sk), +421 915 958 696
 • Ing. Oliver Ščurok (scurok@elkatel.sk), +421 944 382 927
 • Ing. Juraj Žitňan (zitnan@elkatel.sk), +421 904 111 759
 • Ing. Marián Balej, CSc +421 919 452 480
 • Ing. Petr Musil +421 910 413 616

Junior Projektant líniových stavieb

 • Bc. Vladimír Vaclavík (vaclavik@elkatel.sk), +421 917 797 065
 • Ing. Lukáš Brižek (brizek@elkatel.sk), +421 944 238 967
 • Jozef Čergeť +421 944 387 471

Legislatíva/Inžiniering

 • Pavol Zajac (zajac@elkatel.sk), +421 940 637 291
 • Monika Šteflovičová (steflovicova@elkatel.sk), +421 940 641 306