Spoločnosť elkatel

Mladá, dynamická a rýchlo sa rozvíjajúca firma, ktorá ma za sebou ľudí so skúsenosťami. Prioritou spoločnosti je dôraz na profesionálny prístup k zákazníkom a projektom. Profesionalita organizačno - technické vybavenie a personálne obsadenie spoločnosti zaručuje kvalitu nami ponúkaných riešení a služieb. Gro našej práce tvorí spolupráca s nadnárodnými spoločnosťami v oblasti FTTx riešení (Fiber to the x). V spolupráci so spoločnosťou LVtel s.r.o. vieme zabezpečiť komplexné riešenie dodania projektu na kľúč od inžinieringu, projekcie až po výstavbu FTTx siete, s finálnou dokumentáciou so skutočným vyhotovením stavby (DSVS).

Víziou spoločnosti je patriť medzi lídrov v oblasti FTTx developmentu na Slovensku.

Sme držiteľom certifikátu systenu riadenia kvality podla noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ktorý zahrňa činnosti v oblasti dizajnu, projektovania a inžinieringu pre telekomunikačné stavby a ich zmeny.

image

Ponúkané služby

Úspech našej spoločnosti je daný rozsiahlym know - how a predovšetkým praktickou znalosťou všetkých aspektov nášho pôsobenia na trhu developmentu a inžinieringu.

 • FTTx riešenia

  Fiber to the x riešenia na kľúč - inžiniering a výstavba optickej siete pre partnerov.

 • Akvizície pozemkov

  zabezpečujeme akvizície pozemkov pre priemyselné parky a developerské projekty, ako aj pre menšiu a individuálnu výstavbu.

 • Pozemkove úpravy

  usporiadanie pozemkového vlastníctva, vypracovanie geometrických plánov, development nehnuteľností.

 • Projekt dopravného značenia

  komplexná realizácia projektov organizácie dopravy

 • Geodetické práce

  komplexné autorizované geodetické práce, poradenstvo v oblasti katastra, vypracovanie polohopisných a výškových plánov

Prioritou nášho podnikania sú projekty na kľúč v oblasti FTTx riešení.

Vďaka kvalite realizovaných projektov v oblasti developmentu území a naprieč segmenu FTTx riešení (Fiber to the x) si budujeme pevnú pozíciu na trhu.

 • Site surveys
 • Basic designs
 • Final documents
 • Permissions
 • Constructions

Náš tím vie investorovi pomôcť v každej fáze projektu. Od samotného začiatku, ktorým je prieskum lokality (site survey). Základný návrh (basic design), v ktorom sa vypracuje všetko potrebné na odhadnutie projektu ako cena, typy možných realizácií, čas realizácie. Po spresnení a výbere typu riešenia, pokračujeme k detailnému vypracovaniu dokumentácie pre investora a stavebný úrad (final document). Projekt ukončujeme vybavením všetkých potrebných povolení (permissions), prípadne ho zastrešujeme aj samotnou výstavbou (constructions).

Realizované druhy optickej sieťovej architektúry

 • FTTN – fiber to the node – vlákno je zakončené v skrini
 • FTTC – Fiber-to-the-cabinet alebo Fiber-to-the-curb – veľmi podobné FTTN uzol bližšie ku koncovému bodu
 • FTTB – Fiber-to-the-building – vlákno dosahuje hranice budovy
 • FTTH – Fiber-to-the-home – vlákno dosahuje obvod obytného priestoru
 • FTTP – Fiber-to-the premises – FTTH a FTTB sieť obsahuje obytné domy aj malé firmy

Inžinierska činnosť

zrealizované inžinierske projekty

 • optická infraštruktúru obec Plavecké Podhradie
 • optická infraštruktúru obec Plavecký Mikuláš
 • optická infraštruktúru obec Plavecký Peter
 • optická infraštruktúru obec obec Važec
 • optická infraštruktúru obec Hôrka
 • optická infraštruktúra obec Mierovo
 • optická infraštruktúra pre časť IBV Huncovce
 • optická infraštruktúra pre časť IBV Nový Cabaj
 • optická infraštruktúra pre časť IBV Kežmarok Weiburská
 • optická infraštruktúra pre časť obci Námestovo
 • optická infraštruktúra pre časť IBV, B2B Sereď Prúdy
 • optická infraštruktúra pre časť IBV, B2B Sereď Niklová
 • optická infraštruktúra pre časť IBV, B2B Šamorín Veterná
 • optická infraštruktúra pre B2B riešenia Nitra Mostná
 • optická infraštruktúra Karlova Ves - Kuklovská
 • optická infraštruktúra Karlova Ves - Veternicová
 • optická infraštruktúra Karlova Ves - Jána Stanislava
 • optická infraštruktúra Ružinov - Turčianska
 • optická infraštruktúra Ružinov - Rožňavská
 • optická infraštruktúra Lozorno - Gozovská

Výstavba

zrealizované stavebné projekty

 • MOK - Kopčianska Cargo
 • SOK - BA Krasovského 15 do serverovne
 • SOK - Galvaniho 17B, Bratislava
 • SOK - Galvaniho 7B
 • FTTH BA KBV Hudecova
 • SOK - Racianska 153

Náš tím

Sme mladí, ale skúsení. Náš tím tvoria kvalifikovaní experti v oblasti inžinieringu/developmentu, experti v oblasti výstavby FTTx sietí, vysokokvalifikovaní projektanti v oblasti líniových stavieb. Všetky naše projekty líniových stavieb sú autorizačne overené. V spolupráci so spoločnosťou LVtel s.r.o. vieme zabezpečiť komplexné dodanie FTTx riešení na kľúč.

image

Ing. Erich Linkesch
(inžiniering/development/akvizícia)
linkesch@elkatel.sk
+421 903 226 735

Mgr. Lukáš Viselka
(projekcia/konštrukcia FTTx riešení)
viselka@elkatel.sk
+421 905 223 665

Ing. Dominik Rídeky
(projekcia/konštrukcia FTTx riešení)
rideky@elkatel.sk
+421 915 837 165


Senior Projektant líniových stavieb

 • Ing. Lukáš Cimra (cimra@elkatel.sk)
 • Ing. Jozef Kravec (kravec@elkatel.sk)
 • Mgr. Dušan Páleník (palenik@elkatel.sk)
 • Tomáš Juriga (juriga@elkatel.sk)
 • Oliver Ščurok (scurok@elkatel.sk)

Junior Projektant líniových stavieb

 • Bc. Vladimír Vaclavík (vaclavik@elkatel.sk)
 • Ing. Juraj Žitňan (zitnan@elkatel.sk)